Thursday, September 13, 2007

Cara terbaik khatam al-Quran pada Ramadan

Soalan :

SAYA selalu mendengar ceramah mengenai Ramadan adalah bulan al-Quran dan kita digalakkan khatam al-Quran sebanyak mungkin sepanjang Ramadan ini. Boleh berikan panduan bagaimana cara supaya saya mampu khatam al-Quran pada Ramadan dan cara terbaik berinteraksi dengan al-Quran.

Gadis profesional,
Lembah Klang

Jawapan:

RAMADAN adalah satu-satunya bulan disebut namanya dalam al-Quran dan pada bulan itu diturunkan al-Quran.

Cara paling mudah khatam al-Quran ialah dengan membaca al-Quran secara konsisten sebanyak empat setengah muka setiap kali selepas solat lima waktu. Dengan izin Allah akan khatam dalam masa sebulan. Membaca empat setengah muka hanya mengambil masa lima minit saja.

Memang benar amalan utama pada Ramadan selain berpuasa ialah berinteraksi dengan al-Quran. Berinteraksi dengan al-Quran boleh dilakukan pelbagai cara:

l Belajar dan mengajar. Mereka yang tidak tahu membaca al-Quran atau tidak memahami maknanya wajib berusaha mengatasinya. Sebaik-baik waktu memulakan usaha itu adalah pada Ramadan kerana pahalanya akan berlipat kali ganda berbanding bulan lain.

Mereka yang dianugerah ilmu mengenai al-Quran hendaklah mengajarnya kepada mereka yang memerlukan. Kedua-dua golongan ini adalah orang yang terbaik di sisi Allah seperti sabda Nabi SAW bermaksud: “Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarnya.” (Hadis riwayat al-Bukhari)

Belajar dan mengajar al-Quran bukan setakat belajar dan mengajar membacanya saja. Ia meliputi belajar dan mengajar maksud serta tafsiran ayatnya.

l Membacanya sama ada pada siang atau malam. Allah memuji mereka yang rajin membaca al-Quran dan menyediakan untuk mereka ganjaran besar.

Allah berfirman bermaksud: “Ahli-ahli kitab itu tidaklah sama. Di antaranya ada golongan yang (sudah memeluk Islam dan) tetap (berpegang kepada agama Allah yang benar) mereka membaca ayat-ayat Allah (al-Quran) pada waktu malam, ketika mereka sujud (mengerjakan sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka (yang demikian sifatnya), adalah daripada orang yang salih.” (Surah ali-Imran, ayat 113-114)

l Menghayati titah perintahnya. Al-Quran diturunkan untuk membawa petunjuk, membimbing kepada kebaikan, menjelaskan jalan benar serta jalan yang menyesatkan. Justeru, tidak cukup bagi kita sekadar membaca tanpa cuba memahami dan menghayati isi kandungannya. Allah mencela orang yang tidak mengambil pengajaran daripada kitab suci diturunkan-Nya.

Firman Allah bermaksud: “Belum sampaikah lagi masanya bagi orang yang beriman, untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran (al-Quran) yang diturunkan (kepada mereka). Janganlah pula mereka menjadi seperti orang yang sudah diberikan kitab sebelum mereka, selepas orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di antaranya orang fasik.” (Surah al-Hadid, ayat 16)

l Jadikan al-Quran sebagai penawar. Allah berfirman bermaksud: “Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari al-Quran ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) al-Quran tidak menambahkan orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian juga.” (Surah al-Isra’, ayat 82)

Abu Saed al-Khudri meriwayatkan bahawa seorang sahabat menjampi dengan surah al-Fatihah untuk merawat seorang Arab Badwi yang pengsan kerana disengat binatang berbisa. menerusi jampi itu Badwi berkenan sembuh lalu menghadiahkannya 30 ekor kambing dan memberinya serta ahli rombongannya minum susu segar.” (Hadis riwayat al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

l Hafal sebahagian surah atau ayat-ayatnya. Cara terbaik adalah menghafal keseluruhan al-Quran daripada awal hingga akhir. Bagi yang tidak berkesempatan atau tidak berkemampuan, hafal sebahagian daripadanya, khususnya ayat atau surah digalakkan membacanya setiap hari.

Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam dadanya sedikitpun daripada al-Quran seperti rumah usang yang tidak berpenghuni.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Antara surah yang sangat besar kelebihan menghafalnya ialah surah al-Mulk. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Di dalam al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat, memberi syafaat kepada seseorang (yang membacanya) sehingga diampunkan dosanya, iaitu surah al-Mulk.” (Hadis riwayat Abu Daud dan at-Tirmizi)Jawapan disediakan Prof Madya Maznah Daud dengan kerjasama Wanita JIM. Sebarang persoalan dan jawapan boleh dilayari di www.bicarakalbu.blogspot.com

Tuesday, September 11, 2007

Hubungan Akhlak dengan Alam sekitar

Dr Hafidzi menyambung bicara

Apa pula hubungan akhlak dengan pengurusan alam sekitar.

Akhlak ada tiga macam, akhlak al-islami, akhlak asasi dan akhlak jahili. Akhlak islami adalah semua bentuk perlakuan yang berdasarkan kepada al-Quran dan hadis yang merupakan pokok sumber syariat. Seseorang yang berakhlak dengan akhlak islami akan berusaha untuk mencorakkan semua perbuatannya agar sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam al- quran dan sunah-sunnah Nabi. Adapun akhlak asasi ialah akhlak sumulajadi tanpa ada usaha untuk mensejajarkan dengan aturan Islam. Seseorang itu mungkin dilahirkan dan dibesarkan dengan akhlak-akhlak yang tertentu seperti bersikap lemah lembut atau menghormati orang tua. Namun akhlak sebegini tidak mempunyai asas yang kukuh dan seringkali berubah bergantung kepada tuntutan semasa dan persekitaran. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik secara semulajadi akan bertukar kepada akhlak yang sebaliknya apabila ada kepentingan- kepentingan tertentu seperti ingin membolot kekayaan, pangkat dan kedudukan. Akhlak jahili pula ialah akhlak
yang bertentngan dengan apa yang diperentah oleh Allah. Orang yang berakhlak dengan akhlak jahili akan meninggalkan perentah Allah sebaliknya apa yang dilarang itu yang dilakukan.

Bagaimana ketiga-tiga bentuk akhlak ini dikaitkan dengan pengurusan alam sekitar. Sudah tentu hanya orang yang berakhlak dengan akhlak Islami sahaja yang mapu menguruskan alam sekitar dengan lestari. Orang seperti ini akan menimbangkan prinsip-prinsip berupa menegakkan kebenaran, menolak kezaliman, menjauhi pembaziran, mengelak dari melakukan pencemaran. Dia tidak akan dipengaruhi oleh wang ringgit atau keuntungan peribadi dan jangka pendek. Sekiranya dia berakhlak dengan akhlak asasi maka alamat alam sekitar akan punah kerana dia mudah dipenagruhi dengan kepentingan kebendaan. Dia akan mengambil rasuah untuk menutup segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Bagaimana pula mereka yang berakhlak dengan akhlak jahili? Bagi orang yang seperti ini, dia lambat laun akan musnah bersama-sama dengan kemusnahan alam sekitar yang dipeloporinya.

Kesimpulannya persoalan akhlak adalah persoalan dasar dalam pengurusan alam sekitar yang lestari. Akhlak tadi pula terbit dari tauhid yang benar dan kesediaan untuk menerapkan syariat dalam kehidupan.

Hubungan syariat dengan Alam sekitar

Dr Hafidzi menyambung bicara,


Apa pula makna syariat? Tujuan-tujuan syariat ialah menegakkan agama dan menguruskan dunia (kehidupan) - 'Iqamatud-Din Wasiasatud-Dunya'

Menegakkan agama tidak boleh dipisahkan dari menguruskan kehidupan di dunia (termasuk semua makhluk-maklhluk Allah di bumi). Maka syariah diperturunkan kepada manusia agar ia dapat melaksanakan peranannya sebagai khalifah sebaik mungkin. Inilah jawatan yang disematkan kepada manusia ketika mana Allah hendak mencipta Adam as. Firman Allah yang bermaksud 'Sesungguhnya Aku hendak jadikan khalifah di bumi... (Al-Baqarah ayat 30?). Peranan dan kewajipan khalifah ialah mengatur kehidupan dan sumber-sumber alam sesuai dengan perentah dan syariat Allah SWT. Oleh kerana dia berjawatan khalifaf maka seluruh alam ini diletakkan di bawah pengurusan dan pengeloloaan makhluk lemah bernama manusia. Untuk membantu dia menjalankan tugasnya maka di utus rasul-rasul untuk menunjuk mereka ke jalan petunjuk yang benar dan dikurniakan akal yang luar biasa kemampuannya untuk mentadbir dan memanfaatkan semua sumber-sumber alam kurniaan Allah Taala untuk melansungkan kehidupan di atas muka bumi.

Maqasid syariah atau tujuan syariah diturunkan kepada manusia ialah untuk menjaga lima aspek kehidupan iaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga nyawa. Jika pengurusan alam sekitar mengambil kira dan berlandaskan kepada lima tonggak ini maka kita sedang menuju kepada pengurusan alam sekitar yang lestari. Sebagai contoh jika pengurusan hutan dan sumber asli menjuruskan kepada pemuliharaan alam sekitar, pemantauan kualiti air dan udara yang berterusan, pengurangan risiko pencemaran, pengekalan sumber untuk manfaat jangka panjang maka akan lahirlah masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya jika pengurusan sumber-sumber alam adalah berdasarkan kepada kepentingan kebendaan jangka pendek, eksploitasi berleluasa, penggunaan sumber yang tidak berhemah serta mengakibatkan pencemaran persekitaran maka akan berlakulah pelbagai ancaman berupa penyakit, ketidak seimbangan sosio-ekonomi dan kekacauan kepada seluruh sistem kehidupan. Dalam keadaan yang
sedemikian hampir mustahil maksud syariah yang berdasarkan kepada lima tonggak itu dapat dicapai. Masyarakat akan runtuh di mamah oleh pelbagai penyakit dan gejala sosial
termasuklah penindasan oleh golongan kapitalis, pembolotan harta oleh mereka yang berkuasa, peminggiran kelompok tertentu dari arus perdana kehidupan. Keadilan sosial menjadi igauan yang tidak terjangkau dan keselamatan nyawa, harta, akal, keturunan dan akhir sekali agama semakin terhakis.

Sambung bhg ke 3 insyaAllah

Hubungan Tauhid dengan Alam sekitar

Soalan:
Saya ingin bertanya sedikit mengenai perkaitan antara akhlak,tauhid dan syariat terhadap alam sekitar.Saya agak keliru apakah perbezaan antara ketiga-tiga tersebut. Boleh minta tolong huraikan sedikit?
Roza Shahnaz
Putra Jaya

Jawapan: (Disediakan oleh Dr Hafidzi Mohd Noor)

Latar belakang saya ialah Bidang Biologi, hubungan hidupan liar dan alam sekitar.
Untuk melihat hubungan di antara 3 konsep iaitu tauhid, syariah dan akhlak dengan alam sekitar kita harus memahami maksud ke tiga-tiga istilah tersebut. Saya mulai dengan maksud Tauhid dahulu.

Tauhid ialah satu bentuk keyakinan (keimanan) bahawa Allah itu satu. Mentauhidkan Allah bererti tidak menyekutukannya dengan sesuatu seperti yang ditegaskan dalam surah al ikhlas. 'Katakanlah Allah itu satu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan dia dengan sesuatu tiada persamaan sedikit jua.' Makna tauhid inilah yang diungkapkan dalam kalimah tayyibah yang menjadi ikrar dan pegangan kita umat Islam iaitu 'Tiada Tuhan melainkan Allah'. Setelah kita menggariskan makna tauhid bagaimanakah hubungan tauhid dengan alam sekitar? Oleh kerana Allah itu satu dan Dia maha pentadbir alam ini termasuklah seluruh jagat raya (alam cakrawala yang meluas), maka seluruh alam ini tunduk kepada peraturan yang satu - yang dinamakan sunatullah (sunnah Allah). Walaupun Sains sekular menyebutnya sebagai the Law of nature, hakikatnya kesemua peraturan yang mengatur perjalanan alam ini telah disusun oleh Allah sedemikian rapi sehingga kita tidak melihat sebarang pertembungan dan kacau bilau. Lihat sahaja pertukaran malam dan siang. Masing-masing telah ditentukan waktunya, yang satu tidak mendahului yang satu lagi. Matahari, planet-planet, comet, asteroid, bulan-bulan dan semua bintang-bintang yang terdapat di pelbagai nebula (cakerawala) yang tidak terhitung banyaknya itu berjalan mengikut garis-garis orbit yang telah ditentukan. Sistem yang begini lengkap dan sempurna tidak mungkin menjadi kenyataan kalau tidak bersumber dari arahan dan peraturan yang satu berlandaskan akidah tauhid tadi.

Dalam konteks ini manusia disuruh supaya tidak mendatangkan kerosakan kepada alam sekitar seperti firman Allah dalam surah al- Baqarh yang bermasud 'Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi, mereka mengatakan kami melakukan kebaikan, walhal mereka melakukan kerosakan sedangkan mereka tidak menyedari'. Ayat ini membicarakan tentang sifat orang munafik yang berpura-pura melakukan kebaikan tetapi sebenarnya mereka mendatangkan kemusnahan dan kerosakan, termasuklah dalam hal pengurusan alam sekitar. Manusia yang beriman dengan tauhid yang sebenarnya akan berlaku amanah dan sekali-kali tidak akan melakukan eksploitasi segala sumber alam untuk sekadar memuaskan hawa nafsu dan kepentingan diri (ini banyak berlaku dalam realiti kehidupan sehari-hari di mana kita melihat manusia dengan sewenang-wenangnya mencemari sungai, memusnahkan hutan, membuang sisa toksik di tempat yang tidak sewajarnya, melakukan perburuan haram sehingga menyebabkan
kepupusan beberapa spesies haiwan). Hanya manusia yang mentauhidkan Allah sahaja yang mampu menguruskan alam ini dengan cara lestari (membawa manfaat yang berpanjangan dan berterusan). Dia akan mengambil manfaat dari sumber-sumber alam dengan mengambil kira kesan-kesan aktiviti ekonomi ke atas alam sekitar, kelansungan fauna dan flora serta keseimbangan ekologi. Dengan demikian doktrin tauhid amat diperlukan dalam kemelut mentadbir dan memantau kesejahteraan alam sekitar yang semakin robek dan rosak akibat tangan-tangan rakus manusia yang bejat dan mementingkan diri sendiri.

Nanti sambung aspek akhlak dan syariat.

Thursday, August 2, 2007

BICARA KALBU, TELEFATI, TAUTAN JIWA DAN DOA

BICARA KALBU, TELEFATI, TAUTAN JIWA DAN DOA IBU

Assalamualaikum,
SOALAN SAYA:

Semoga team wanita jim ceria-ceria selalu menghadapi kehidupan.

Saya selalu juga melawat blog bicara kalbu di internet. Anggapan saya mungkin bicara kalbu ini hanya 'satu perkataan' yang tiada apa-apa makna pun disebaliknya. Takkanlah pula ada kalbu yang boleh bercakap . Itu fikiran dangkal saya. Namun baru-baru ini saya mempunyai hati yang rungsing dan tidak tenteram kerana mempunyai masalah. Saya tidaklah pula menceritakan kepada siapa-siapa, hanya dalam solat, saya berdoa "biarlah mak faham diri saya".

Apa yang mengejutkan saya, tidak lama selepas itu, saya menerima mesej dari emak
Ayat lebih kurang begini intipatinya. Ayat panjangnya tidak saya ingat lagi.(tapi masih simpan dalam diari)
"Nasib baik Haliza cakap kat mak dalam bicara kalbu.Kalau tak, sampai bila pun mak tak tahu.Mak minta maaf."

Saya sebenarnya tak mahu menyinggung perasaan emak dengan berterus terang, cuma masa tu saya buntu sangat.Sebab tu saya doa je pada Allah. Cuma mungkin tindakan saya berdiam diri dari mak dalam tempoh masa sebulan memberi isyarat pada mak ada sesuatu.Tidak pula saya tahu mak akhirnya akan tahu.

Persoalan saya.Apakah itu bicara kalbu? Adakah ada bicara kalbu ini? Atau dalam kes saya ni, mungkin juga Allah yang berikan ilham pada ibu?

p/s: harap dr/tuan/puan/ ustazah yang membaca dan akan menjawab emel ini tidak menyiarkan persoalan saya ini dalam akhbar. Sebab ibu dan ayah saya,mereka selalu baca akhbar. Jadi saya tidak mahu pula mereka tahu saya hantar persoalan ini kepada pihak jim. Maafkan saya di atas permintaan yang entah apa-apa ini.

Terima Kasih atas jawapan yang diberikan.
Haliza , Kuala Kangsar
------
JAWAPAN KAMI

Assalamualaikum,

Sebenarnya kalbu atau dhamir boleh berbicara dan apa yang dilontar oleh kalbu atau mata hati akan disambut oleh hati juga. Berbanding apa yang diucapkan dengan lidah, jika tidak disertai dengan keikhlasan, maka ia hanya akan menjadi halwa telinga, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri.

Bicara kalbu yang dijadikan sebagai nama ruangan tetap dalam berita Harian kendalian wanita JIM ini sebenarnya cuba menggambarkan apa yang terbit dari hati kami. Mudah-mudahan ia menjadi doa, ubat yang mujarab dan jalan keluar kepada sidang pembaca yang melontarkan pelbagai persoalan dan kemuskilan hidup.

Kalbu atau hati boleh berbicara dan adakalanya pesan-pesan yang dibisikkan oleh kalbu membawa impak yang besar kepada seseorang. Sebagai contoh bicara dari kalbu seorang ibu terhadap anak-anaknya seringkali menjadi doa yang mustajab. Seorang ibu yang berjauhan dengan anaknya akan menjadikan bisikan kalbunya sebagai saluran untuk menyampaikan pesan, nasihat dan doa. Adakalanya bila anak bermasaalah dan kata-kata sudah tidak diendahkan, maka berbicaralah dengan anak itu dengan kalbu yang tulus ikhlas. Allah SWT mendengar dan akan mengetuk pintu-pintu hati yang keras sehingga ia tunduk dan lembut. Bicara kalbu adalah saluran komunikasi yang berkesan terutama kepada mereka yang mempunyai hubungan hati yang baik. Seorang suami dan isteri yang soleh dan kasih-mengasihani di antara satu sama lain mampu membaca gerak hati dan gelombang-gelombang minda yang dihantar oleh pasangan masing-masing. Begitu juga seorang sahabat dengan sahabat yang mempunyai pertautan hati yang kuat.

Oleh itu selain dari komunikasi lisan dan badan, seseorang itu juga boleh menghantar pesanan-pesanan kalbu kepada orang lain. Ini terutama sekali apabila ada sesuatu yang menghambat seseorang untuk berbicara secara terus seperti yang dialami oleh saudara. Dalam keadaan sedemikian berbisiklah dengan kalbu dan berdoalah kepada Allah untuk menggerakkan hati seseorang.

Semuga memberi perspektif baru
Dr Hafidzi Mohd Noor

Tuesday, July 17, 2007

Pahala dan dosa tidak diwarisi

Pahala dan dosa tidak diwarisi

Dear puan,
Salam perkenalan dari saya Lisa berdomisili di Indonesia.
Saya telah membaca artikel anda yang berjudul "Pergaulan Bebas Punca Hubungan Terlarang". Saya amat sukakannya, disitu saya banyak dapatkan pengetahuan- pengetahuan. ...Boleh saya tanya satu hal?
Jika orang tua sudah mendidik kita yang baik2, tapi kita sebagai anak tetap menjalankan hal2 yang dilarang Allah....mungkin seperti pergaulan bebas dll....sedangkan orang tua kita telah tiada...apakah Orang tua kita dapat juga menanggung dosa atas apa yang telah kita perbuat? Mohon jawabannya.. ..thanks,

Regads,
Lisa

JAWAPAN


Soalannya adalah berkaitan dengan apakah orang tua yang telah memberi didikan yang baik tetapi si anak tetap melakukan yang dilarang agama, akan menanggung dosa si anak?

Islam telah meletakkan asas dalam hal ini iaitu seseorang tidak akan menanggung dosa seorang yang lain. Apa yang dilakukan oleh seseorang maka dia akan menanggung akibat dari perbuatannya dan diakhirat dia akan dibalas setimpal dengan dosa yang dilakukan.

Tetapi dalam Islam ada juga konsep amal jariah. Maksudnya jika kita melakukan sesuatu yang baik dan orang lain terdorong untuk melakukan kebaikan yang sama hasil dari didikan, bimbingan dan tunjuk ajar kita maka kita akan menerima pahala yang tidak putus-putus selama mana orang mendapat manfaat dari amalan baik yang kita wariskan melalui tunjuk ajar tadi. Begitu juga dosa boleh diwarisi jika kita mendidik dan mengajar orang untuk melakukan kejahatan, lalu kejahatan itu dituruti dan disebarluaskan oleh orang lain.

Dalam hal ibu-bapa, begitu jug. Jika mereka meninggalkan anak yang soleh maka mereka akan memperoleh bahagia berpanjangan di alam barzakh kerana amal soleh yang dilakukan oleh anak mereka hasil dari didikan ibu-bapanya. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW:
'Apabila mati anak adam, maka putuslah amalannya kecuali tiga iaitu, anak yang soleh yang mendoakan untuknya, ilmu yang diajarkan dengannya dan sedekah jariah yang ditinggalkan' .

Bagaimana pula kalau ibu-bapa tadi meninggalkan anak-anak yang tholih (yg jahat dan tidak soleh). Ibu-bapa yang sedemikian akan menerima tempiasannya di akhirat kerana kegagalan mereka mendidik anak-anak ke jalan Islam dan taqwa. Tetapi jika ibu-bapa telah menjalankan kewajipan dengan baik, tetapi anak tetap tidak mahu berubah malah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan, maka Allah SWT tidak akan membebankan ibu-bapa tadi dengan sesuatu di luar kemampuannya.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah
'sesungguhnya seseorang itu tidak akan dibebankan dengan apa yang tidak disanggupinya. ' Ibu-bapa tadi akan mendapat ganjaran penuh atas amal perbuatannya. Akan sianak pula, dia akan bertanggungjawab penuh atas segala perbuatan buruk yang dilakukan tanpa membabitkan ibu-bapanya.

Jika kita lihat dalam sejarah para Nabi, kita melihat banyak contoh seperti ini. Nabi Nuh AS beriman, sedang anaknya kufur dan mati sebagi orang yang tidak beriman. Begitu juga Nabi Lut AS, isteri dan anaknya menolak kebenaran yang dibawa dan mati dalam kekafiran. Di sebaliknya ada pula anak yang beriman dan ayah kufur seperti halnya Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik di Madinah, tetapi anaknya beriman. Begitu juga Abu Jahal yang mati dalam peperangan Badar sebagai orang kafir tetapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal adalah seorang yang beriman.

Bolehlah kita simpulkan bahawa anak bertanggung jawab penuh atas laku perbuatannya tanpa membabitkan orang tua yang telah mendidik mereka dengan didikan yang baik.

Wallahu'alam
Dr Hafidzi Mohd Noor

Wednesday, June 13, 2007

MEMPERKASA DIRI BUKAN LARIKAN DIRI DARI MASALAH

MEMPERKASA DIRI BUKAN LARIKAN DIRI DARI MASALAH

SOALAN

Assalamualaikum wr wb

Saya membaca artikel puan di dalam RUANGAN JENDELA HIKMAH akhbar BH hari ini 28 HB JUN 2007 berkaitan memperkasakan diri melalui kehebatan diri.

Saya ingin berkongsi masalah yg saya hadapi dan mengharapkan pandangan dan motivasi dari pihak puan. Saya pernah melakukan kesilapan di tempat kerja sehingga rata-rata rakan sekerja mula memandang benci terhadap saya walaupun saya telah mengakui kesilapan tersebut, memohon maaf terhadap orang yg berkenaan dan dia pula telah memaafkan saya dan menganggap apa yg terjadi adalah dugaan daripada Allah SWT. Saya juga telah bertaubat kepadaNya.

Namun masyarakat di tempat kerja dan juga jiran-jiran saya tetap menunjukkan sikap membenci saya, malah setiap mereka yg mendekati saya seolah-olah dihasut agar jangan berbaik dengan saya. Akhirnya saya kehilangan kawan seorang demi seorg. Ianya berterusan walaupun peristiwa itu telah berlalu hampir tujuh tahun lalu. Dalam tempoh 7 tahun itu saya dipulau dan dipandang sepi, tetapi saya menguatkan semangat utk tabah menghadapinya. Namun apa yg membimbangkan saya, masalah tersebut memberi kesan kepada masa depan kerjaya saya, saya seolah-olah dihalang utk memajukan diri dan memegang apa-apa jawatan yg lebih tinggi.

Kadangkala saya merasakan perlu berpindah tempat kerja atau mencari pekerjaan lain, tetapi ke mana? Berpindah tempat kerja bukannya mudah kerana saya terikat dengan kontrak. Saya juga berazam utk mengumpul modal utk memulakan perniagaan sendiri di suatu masa kelak. Saya harap puan dapat memberikan maklum balas dan pandangan. Saya ucapkan berbanyak terima kasih atas pandangan yg akan diberikan.

Sekian. terima kasih.
Ruzi.


JAWAPAN

Salam,

Saya terharu dan bersimpati engan apa yang sedang dilalui oleh Saudari Ruzi. Tindakan Saudari Rozi bertaubat dan meminta maaf adalah satu usaha yang murni. Apa yang berlaku selama tujuh tahun menunjukkan Saudari Ruzi seorang yang tabah dan berhati mulia.

Apa yang boleh saya cadangkan adalah supaya saudari sentiasa bersangka baik sesama manusia, berfikiran positif dan berusaha menukar masalah kepada peluang dengan menangani masalah dengan bijaksana. Gunakanlah pendekatan beramal dengan amal soleh dan mencegah kejahatan dengan kebaikan sepertimana firman Allah Surah Al-Fussilat ayat 33-36 yang bermaksud:-

(33)- Siapakah yang lebih baik perkataannya di banding orang-orang yang berseru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan berkata: “ Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

(34) Tidak sama amal kebajikan dengan keburukan. Tolaklah (keburukan itu) dengan perbuatan yang lebih baik (bijaksana). (Jika kamu lakukan demikian), maka orang yang bermusuhan dengan kamu akan menjadi akrab.

(35) (Sifat demikian) tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bersabar, dan tidak diberikan pula kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.

(36) Dan jika godaan syaitan datang kepada mu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Saya faham bahawa kehilangan kawan merupakan sesuatu yang pahit. Cubalah mencari ramai kenalan baru yang insya-Allah dapat menerima saudari dengan lebih baik dan bersikap lebih terbuka. Saudari boleh menyertai persatuan-persatuan kebajikan atau menghadiri majlis-majlis ilmu di masa lapang. Menyertai aktiviti-aktiviti yang sihat begini bukan sahaja membuka ruang untuk mendapat kenalan-kenalan malah akan meningkatkan keyakinan diri.

Mengenai cadangan saudari untuk berpindah tempat kerja atau berniaga, pada pendapat saya adalah satu cita-cita yang boleh menjadi alternatif yang baik. Apa pun seeloknya saudari menunggu sehingga tamat kontrak kerana bimbang implikasi undang-undang yang mungkin akan merumitkan masalah saudari..

Sekiranya saudari minat berniaga, saya mencadangkan saudari supaya menyertai mana-mana persatuan yang memfokuskan kepada aktiviti perniagaan. Ini membolehkan saudari meneroka potensi diri dan peluang-peluang perniagaan yang ada serta melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan.

Sebagai seorang usahawan, secara peribadi saya berpendapat berniaga adalah satu kerjaya yang mencabar tetapi menyeronokkan, memberi kepuasan dan membuka banyak ruang-ruang untuk kita berbakti kepada diri, keluarga dan masyarakat.

Apa pun saudari perlu membuat perancangan dan persediaan rapi terutama dari segi masa, kewangan dan kekuatan diri. Membuat perubahan memerlukan kekuatan dalaman yang tinggi. Insya-Allah berhijrah dengan niat yang suci akan membawa keberkatan dan kerahmatan Allah SWT.

Saya yakin saudari akan dapat menangani masalah ini dengan penuh kesabaran. Moga saudari Rozi berjaya dalam kerjaya, keluarga dan sentiasa tenang menghadapi hari-hari yang mendatang.

JAWAPAN DISEDIAKAN OLEH PUAN ROSNAH AHMAD, USHAWAN TASKA DAN TADIKA ISLAM